Dinini yaşarken eğlenemez misin?

Evet, İslamiyetin izin verdiği dairede yașamaya çalıșan insanlara, hususan genç olanlara sıklıkla sorulan bir soru bu. Bu sorunun sıklıkla sorulmasının en temel sebebi ise, olușturulan algı ile insanların helal dairesine sıkıcı gözüyle bakmasıdır.

Bizler ve bizim gibi insanlar, helal dairesinin sıkıcı değil aksine gayet eğlenceli olduğunu biliyor. Geçici ve gerisinde vicdan azabı, pișmanlıklar, eyvahlar bırakan bir eğlence arkasından eleminide beraberinde getiriyor. İște helal dairesindeki eğlence de hem bu bahsettiğimiz eğlencelerden uzak olması, hem de ebedi bir saadeti netice vermesi sebebiyle gayr-ı meșru eğlencelere girmeye gerek bırakmıyor.

Bizler genel olarak eğlenceyi hazır lezzetler ve cismani hazlar olarak değerlendiriyoruz. Fakat hakikat noktasında ahiretimize zararı olan gayri-meşru lezzetler bizim için büyük bir musibettir. Böyle ebedi bir hayatımızı tehlikeye atan lezzetler insana nasıl olurda elem ve acı vermez ki. Bu yüzden eğlence ve zevklerimizi helal dairede aramılıyız. Helal dairesi geniştir keyfe kafi gelir.

Biz de Maksat 114 ekibi olarak gerçek mutluluğun iman dairesinde olduğunu ve harama girmeye lüzum olmadığını ispatlamak adına eğlendiğimizi gösteren paylaşımlar yapıyor ve insanları ebedî bir saadeti netice veren bu daireye özendirmeye çalıșıyoruz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir