Peygamberlerin Meslekleri Nelerdir?

Peygamberlerin Meslekleri Peygamber Efendimiz (S.A.V.) başta olmak üzere çok önemli ve yol gösterici niteliği taşımaktadır.

Peygamberlerin meslekleri ile alakalı Hz. Şit (a.s.) dokuma sanayinin ilk kurucusuyken Hz. İdris (a.s.) da terzilik mesleğini başlatan peygamberdir.

Hz. Nuh (a.s.) marangoz ve denizcilerin piri olmuşken Hz. Hud (a.s.) tüccarların, Hz. Lud (a.s.) tarihçi ve seyyahların, Hz. Yunus (a.s.) balıkçıların, Hz. İsmail (a.s.) de avcıların piri olarak kabul edilir.
Buna mukabil Hz. Salih (a.s.) sürülerle develer yetiştirmişken Hz. İbrahim’in (a.s.) mesleği Kabe’yi yeniden inşa etmektir.

Peygamber Efendimiz (S.A.V) başta olmak üzere peygamberlerin meslekleri çok önemli ve yol gösterici niteliği taşımaktadır. Yüce Allah, biz insanlara bizler arasından peygamberler tayin etmiştir. Allah’ın bizlere elçi ve rehber olarak yolladığı peygamberler, tüm rızıklarını Allah’tan bilmiş ama tembellik etmemişlerdir. Sebepler dairesi olan mesleklerini yerine getirmişlerdir.

Hz. Adem (a.s.) ilk insan olarak yaratılmış ve Hz. Havva (a.s.) validemizle dünyaya yollandığında çiftçilik ile uğraşmış ilk ziraat mühendisi olmuştur.
Kendisi gibi Hz. Eyyub (a.s.) ve Hz. Şuayb (a.s.) da ziraat ile meşgul olmuş peygamberlerdir.
Hz. Üzeyr (a.s.) bahçıvanlık yapmışken Hz. Yusuf (a.s.) da toprak mahsulleri ofisini ilk defa kuran kişidir.
Hz. Zülkilf (a.s.) fırıncılığı ilk başlatan peygamberdir.

Hz. Harun (a.s.) vezirlik yapmıştır. Hz. Süleyman (a.s.) hükümdarlık yapmış ve bunun yanında bakır madenini ilk kez işleyen kişidir.
Hz. Davud (a.s.) ise demiri işlemiş, zırh yapmış ve düzenli ordu kurmuş bir komutandır.

Hz. İshak (a.s.), Hz. Ya’kub (a.s.), Hz. Musa (a.s.) çobanlık yapmıştır.
Hz. Zekeriyya (a.s.) marangozluk yapmışken Hz. İlyas (a.s.) dokumacılık yapmıştır. Hz. İsa (a.s.) hem avcı hem de marangozdur.

Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz ise önce çobanlık yapmış ardından ticarete başlamıştır.

Ticaret Kervanı


her peygamberin bir İşi bir uğraşı olmuş, sebepler dairesindeki gereklilikleri yerlerine getirmişlerdir.

Ama bir an olsun bile işlerinde sorun çıksa veya uhrevi bir işleri çıksa “Bu iş benim tek rızık kapımdır.” dememişler ve her şeyin Allah’tan geldiğini ve O’na gittiğini bilerek hallerine daima şükür edip sabretmişlerdir.Biz Müslümanlar olarak dünya hayatında Allah’ın bizden karşılık olarak beklediği sebepleri yerlerine getirip gerisini Allah’ın takdirine bırakalım. İşimizi ister arttırır ister azaltır. Bizler sadece vazifeli olduğumuz şeyleri yapalım ve Allah’ın sonsuz hikmet ve ilmine aciz aklımız ile karışmayalım. Her şeyi bilen elbette bizden daha iyi bilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir