Size mi Kaldı Allah’ın Davasını Üstlenmek?

BU DAVA BAŞIMIZA AÇILMIŞ!
Her ne kadar birçok insan görmemezlikten gelse de imanı kazanmak ya da kaybetmek gibi mühim bir dava her birimizin başına, dünyaya geldiğimiz andan itibaren açılmış.

İMANI ELDE TUTMAK KOR ATEŞİ ELDE TUTMAK GİBİ OLACAK
Madem ki böyle bir dava başımıza açılmış; biz de görmemezlikten gelmek yerine nasıl bu işin içinden çıkar, imanımızı kurtarırız diye dertlenip bu yolda elimizden geleni yapmalıyız. Peygamber Efendimizin de (s.a.v.) bildirdiği üzere imanını elinde tutmak, kor ateşi elde tutmak gibi zor olacak.

DERTLENMİŞ BİRKAÇ GENCİZ…
Müslümana, ilim öğrenmek ve öğrendiklerini başkalarına bildirmek farzdır. Biz de bu zamanda insanı meşgul eden boş işler çok fazla olması ve ömrün de pek kısıtlı olması sebebiyle vaktini en faydalı olan ilme, yani iman ilmine sarfetmeyi ve bu hususta öğrendiklerini sizlere bildirmeyi kendine bir vazife bilmiş, bununla dertlenmiş birkaç genciz…

EBEDÎ BİR GENÇLİK KAZANMASINA SEBEP OLACAK
“Eğer terbiye-i İslâmiye ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak, iffet ve nâmusluluk ve tâatte sarf etseniz, o gençlik mânen bâkî kalacak ve ebedî bir gençlik kazanmasına sebep olacak.”
Risale-i Nur

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir