Allah’ın Sevdiği Genç

PEYGAMBER EFEDİMİZ (S.A.V.) ŞÖYLE BUYURUYOR:
“İnsanlar içinde Yüce Allah’ın en sevdiği kimse, kötülükleri terk edip, iyiliklere yönelen gençtir.” (Ebu Davut, Salât, 26)
“Allah (cc) kötülüğe iltifat etmeyen genci, emsallerine karşı üstün tutar.” (Feyzul Kadir, 2/263, no: 1799)
“Allah (cc), gayri meşru şehvet peşinde olmayan genci pek beğenir.” (Müsned, 4/151)

İRADEYE HAKİM OLMANIN EN ZOR DÖNEMİDİR
Böyle olduğu için çok özel bir donanım gerekmektedir. Yani karşılaşılan problem ne kadar büyük ve tehlikeli ise, o zaman o nispette ciddî ve güçlü bir hazırlık yapmak doğru olacaktır.

GÜÇLÜ BİR İMAN GEREKİYOR
Gençlik döneminde, dinç, sağlam ibadetler yapabilmek için, güçlü bir iman gerekmektedir. Güçlü bir iman, kişiyi her türlü olay karşısında çekingen, ürkek veya bıkkın bir ruh haletinden koruyacaktır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir