Kur’an Beşer Kelamına mı Benziyor?

Sizin de aklınıza gelmiştir bu soru. Kur’ân’da bulunan kelam, tıpkı bir beşer tarafından yazılmış gibi duruyor.
“Allah neden kitabında böyle bir üslubu, konuşma tarzını seçmiş? Kur’ân semavî bir kitap ve Yüce Allah’ın kelamıyken, içinde (zahiren) böyle basit olan beşerî bir üslub barındırıyor? Öbür türlü olsaydı Kur’ân’a tâbi olanlar
daha çok olmaz mıydı?” İlâhî kelâm olan Kur’ân’ın, insanların anlayış seviyesine göre hitap etmesine “Tenezzülât-ı İlâhiye” deniliyor. Bediüzzaman Hazretleri bu hitap tarzını şöyle bir örnekle gayet güzel izah ediyor: “Nasıl ki bir çocukla konuşan, kendisini çocuklaştırır ve çocuklar gibi çat-pat ederek konuşur ki, çocuk anlayabilsin…”
(İşârâtü’l-İ’caz)


Bediüzzaman’ın (r.a.) burada verdiği örnekteki gibi; nasıl ki bir çocukla anlaşabilmek, onu anlayabilmek ve anlatmak istediğini ona anlatabilmek için, onun konuşma tarzında konuşman gerekiyor. Aynen öyle de, Cenab-ı Hak hitap etmek istediği varlıklara, onların tarzlarıyla hitap ediyor ki anlaşılsın. Bazı insanlara göre; anlatılan sözlerin anlaşılmaması, o sözlerin derinliğindendir. Bu bir nebze doğru olabilir. Fakat her anlaşılmayan söze derin demek
yanlış olur. Asıl derin olan söz; avamdan tâ havassa, yani en aşağıdan en yüksek mertebeye kadar herkese, kendi anlayış seviyesine göre hitap edendir. İşte Cenab-ı Hak derinliğiyle birlikte, insanların anlayış seviyelerine uygun bir tarzda onlara hitap eder.

Derin olan mânâları teşbihler, temsiller ve kıssalarla gayet anlaşılır bir hale getirir. Bütün dünyayı kapsayacak derecede geniş olan düsturlarını hem avâm, hem de havas tabakasına bildirir.

Hz.Muhammed Kur’an’ı Kendisi Yazmış Olamaz Mı?  Dua Kaza ve Beladan Koruyan Cevşenü’l-Kebîr Duası videomuzu izlemek için tıklayınız.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir