Yaparken Eğlenebileceğin İbadetler Nelerdir?

İbadetlerimiz yeri gelir bizler için zor olur; yine yeri gelir ki huzur, mutluluk ve güven İle İçimizi dolduran molalar olur. Peki ya yaparken eğlenebileceğimiz İbadetler yok mu?

Yeryüzüne Allah’ın (C.C.) rızasını kazanmak için geldik. Allah (C.C.) ise rızasını kazanmanın en önemli yolu olarak bizlere ibadeti göstermiştir.
İbadet yeri gelir bizler için zor olur; yine yeri gelir ki huzur, mutluluk ve güven ile
içimizi dolduran molalar olur. Peki ya yaparken eğlenebileceğimiz ibadetler yok mu? Şimdi bu soruyu
cevaplayacağız.

Sıla-i Rahim
Akrabalar ile ilişkilerimiz “sıla-i rahim” kelimesi ile tabir edilir. “Rahim” ana rahmi;
“sıla” ise bağ demektir. Yaradan rabbimiz akrabalarımız ile ilişkilerimizi gözetmemizin,
kuvvetlendirmemizin önemini Peygamberimiz Muhammed (S.A.V.) aracılığı ile bizlere çok
açık bir şekilde belirtmiştir.

“Akrabalık bağlarını kesip koparan kimse cennete giremez.” (Buhari, Edeb, 11);

“Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabasını görüp gözetsin.”
(Buharî, İlim, 37; Müslim, İmam, 74-77).


“Her kim rızkının bol olmasını ve ecelinin gecikmesini istiyorsa, akrabasını görüp
gözetsin.” (Buhari, Edeb, 12);


Sıla-i Rahim ibadeti bir çoklarımız için; muhabbet, ziyaret ve sevdiklerine yardım
edebilmek olduğu için en keyifli ibadetlerdendir. Ancak Sıla-i Rahim’in karşılığını
akrabalarından göremeyen, hatta karşılığını kötülük olarak alanlar için ise Allah resulü
(S.A.V.) şöyle buyurmuşlardır;

“Sıla-i rahim yapan, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil,
akrabası kendisine iyiliği kestiğinde bile onlara iyilik yapandır.” (Buhârî, Edeb, 15)


“Eğer dediğin gibi isen, neredeyse onlar senin iyi davranışların karşısında eziliyorlar!
Sen böyle devam ettikçe Allah onlara karşı daima sana bir yardımcı verecektir.”
(Müslim)


Güler Yüzlü Olmak
Bazen yüzümüz asık olduğu için, yansıttığımız enerji sebebi ile asık yüzlerle karşılaşırız.
Halbuki yüzümüz gülse, yansıtacağımız enerji ile bir çok güler yüz ile karşılaşmamız;
onlardan alacağımız güzel enerjiyi katlayarak günümüzü daha mutlu, hayırlı ve bereketli
kılmamız mümkün. Bu konu ile ilgili peygamber efendimiz S.A.V. şöyle buyurmuştur;

“Güler yüzle insanlara selâm vermen sadakadır.” (Câmiü’s- Sağîr, 4/1513)

İkramda Bulunmak
Misafire ikram edilen hiç bir şey boşa gitmez. Rabbimiz misafire ikram ettiklerimizin
bolluk ve bereket getireceğini, ikramlarımızı misli ile bizlere geri vereceğini bildirmiştir.
Dolayısıyla ikramda bulunmak her anında kârda olduğumuz çok keyifli bir ibadettir.
Peygamberimiz (S.A.V.) bu hususta şöyle buyurmuştur;

Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse misafirine câizesini versin”.
Ashâb-ı kirâm:
Yâ Resûlallah! Misafirin câizesi nedir? diye sordular
.

Peygamber aleyhisselâm da:
“Onu bir gün ve bir gece ağırlamaktır. Misafirlik üç gündür. Misafiri üç günden fazla
ağırlamak ise sadakadır.” (Buhârî, Edeb 31, 85)


Güzel Sözler Söylemek
Yarım hurma vermek suretiyle de olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyunuz.
O kadarını da bulamayanlar, güzel bir sözle olsun kendilerini korusunlar.” (Buhârî,
Edeb 34)


Mümin, rabbinin kullarını mutlu etmekten mutluluk duyar. Güzel bir söz söyleyerek birini
hoşnut etmek bile bir ibadettir. Bunun bilinci ile söylediğimiz güzel sözlerde; kullarını
mutlu etmekle birlikte, rabbimizin de rızasına bir adım daha yaklaştığımızı bilmek nasıl
keyifli olmaz.

Güzel söz sadakadır. (Buhârî, Edeb 34)

Birini Sevindirmek

Çokça ayetlerle ve hadislerle sabittir ki, rabbimizin rızasını hangi amelimiz ile
kazanacağımızı yalnızca yine rabbimiz bilir. Çoklar vardır ki ömür boyu ibadet edip, son
anında kafir olan; yine çoklar vardır ki ömrünün sonlarına doğru yaptığı bir amel ile
rabbinin rızasını kazanan. Belki bir mümin kardeşimizi sevindirdiğimiz amelimiz rabbimizin
rızasına vesile olacak, kardeşimizin sevincine vesile olmanın keyfi ise bir müminde çok
ayırıdır.


Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir